Εκδόθηκε κι εφέτος το ημερολόγιο του Δήμου Μυκόνου για το προσεχές έτος 2022.
Το θέμα του δίγλωσσου ημερολογίου είναι «Το Νησιωτικό Σύμπλεγμα Μυκόνου, Δήλου, Ρήνειας, Τραγονησιού και Σταποδιών». Το ιδιαίτερο αυτό θέμα προβάλλει και αναδεικνύει τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου, τη βιοποικιλότητα και την πανίδα των νησιωτικών συμπλεγμάτων που περιλαμβάνονται στα όρια του Δήμου Μυκόνου. Ταυτόχρονα συμβάλλει δημιουργικά στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, συμπληρώνοντας με τρόπο συστηματικό και επιστημονικό στοιχεία της χαρτογραφίας της Μυκόνου, ενισχύει την περιβαλλοντική ευαισθησία κατοίκων ή επισκεπτών και προβάλλει μια ιδιαίτερη πτυχή του νησιού.

Την έκδοση προλογίζουν δύο σχετικοί επιστήμονες. Με εκτεταμένο αναλυτικό και επιστημονικά εμπεριστατωμένο κείμενο, ο Δρ. Μωϋσής Μυλωνάς, ομότιμος καθηγητής Οικολογίας στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, καταθέτει την βαθιά εμπειρία του στην οικολογία των νησιών, τη βιογεωγραφία, τη φυλογένεση και τη φυλογεωγραφία των ζωικών ειδών στην ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση και πιο συγκεκριμένα στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μυκόνου. Επίσης ο γνωστός και έγκριτος νησιολόγος Γεώργιος Κ. Γιαγκάκης ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες αναφέρεται σε θέματα ορολογία των 5 πολύνησων της Μυκόνου και στη μεγάλη σημασία τους, και γι΄αυτό τα χαρακτηρίζει ως «σπάνια φυσική κληρονομιά».

Η έκδοση είναι εκτός εμπορίου και περιέχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αντλήθηκε από πρόσφατες θεματικές φωτογραφήσεις καθώς και αρχειακό υλικό από βιβλιοθήκες & ιδρύματα. Τα συνοδευτικά κείμενα καθώς και οι λεζάντες των φωτογραφιών είναι στα ελληνικά και αγγλικά, περιλαμβάνεται τοπικό εορτολόγιο και η έκδοση διανέμεται δωρεάν σε ευρύ κοινό.

Την σημασία της έκδοσης αυτής υπογραμμίζει και ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς στο προλόγισμά του, σημειώνοντας πως «Τα εύθραυστα αυτά νησιωτικά συμπλέγματα που ανήκουν στη διοικητική περιφέρεια της Μυκόνου, είναι τόποι που πρέπει με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε τη φυσιογνωμία και το οικοσύστημά τους»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *