Εγκρίθηκε σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Κέας για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δ. Κέας (Β’ Φάση)».
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει την υποχρέωση μελέτης, δημοπράτησης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
Το προς υλοποίηση έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ και οι παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευών αφορούν σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν το Νηπιαγωγείο Βουρκαρίου, το Δημοτικό Σχολείο Κορρησίας, το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, το Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Κάτω Μεριάς, το Δημοτικό Σχολείο Ιουλίδας και το Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου και ΕΠΑΛ.
Ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά:
«Συνεχίζουμε τα έργα βελτίωσης των σχολικών μονάδων των νησιών μας.
Το πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις συντηρήσεις των σχολικών μονάδων στα νησιά μας είναι από τα πλέον επιτυχημένα. Μέσα από αυτό κατορθώσαμε να προσφέρουμε στη νεολαία μας σύγχρονα και λειτουργικά σχολικά κτίρια.
Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και άλλες ανάγκες θα συνεχίσουμε την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων για τη βελτίωση των σχολικών μονάδων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *