Την έγκριση και εξασφάλιση της χρηματοδότησης από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενός ακόμη σημαντικού περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού έργου στο Νότιο Αιγαίου πέτυχε ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.
Με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, Γεώργιου Ζερβού, η Πράξη «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΤΠΑ)».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.507.608,00 € και η Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη στα 7.477.613,70 €.
Στην πράξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 5 υποέργα:
Υποέργο 1: Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου
Αφορά στην κατασκευή της Β’ Φάσης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της νήσου Πάρου συνολικής χωρητικότητας 160.111 m3 (Β’ φάση)
για τις ανάγκες της τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων των αστικών αποβλήτων των Δήμων Πάρου και Αντιπάρου και των υπολειμμάτων
επεξεργασίας, καθώς και την αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤ με την προσθήκη μονάδας
αντίστροφης όσμωσης (R/O). Επίσης, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η δοκιμαστική λειτουργία των έργων – εξοπλισμού της ΕΕΣ.
Υποέργο 2: Κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου
Αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Πάρου, συνολικής δυναμικότητας 1.500 τόνων/έτος παραγόμενα
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πάρου.
Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο “Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων
(ΕΕΣ) του ΧΥT Πάρου”
Υποέργο 4 &5 : Αρχαιολογικές εργασίες για την κατασκευή του ΧΥΤ και ΜΕΒΑ Πάρου.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε σχετικά :
«’Ήξερα πολύ καλά τι με περίμενε όταν η Κυβέρνηση με νομοσχέδιο που ψήφισε το 2020 με όρισε Πρόεδρο του νεοσύστατου ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Ηξερα πολύ καλά τι αντιλήψεις και νοοτροπίες θα είχα να αντιμετωπίσω. Όμως ήξερα και ξέρω πολύ καλά επίσης τι καταστάσεις έπρεπε να προλάβουμε, τι είχαμε να σχεδιάσουμε και για τι παρεμβάσεις είχαμε την υποχρέωση να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις. Προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα χωρίς να δίνουμε σημασία στις φωνές της μιζέριας και σήμερα έχουμε να επιδείξουμε ένα πλέγμα έργων και δράσεων που ξεπερνούν τα 200.000.000,00 Ευρώ σε όλα τα νησιά μας και ακόμα δεν τελειώσαμε. Αν σήμερα έκλεινε ο ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, οι επόμενες γενιές θα ήξεραν την περίοδο που σχδιάστηκε το περιβαλλοντικό μέλλον που αξίζουν. Νησί-Νησί και Έργο-Έργο, στον ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, που αποτέλεσε για κάποιους λίγους, σάκο εξάσκησης στην πολιτική της μιζέριας, σε όλο το νότιο Αιγαίο, σχεδιάσαμε το περιβαλλοντικό αύριο που τα νησιά μας αξίζουν και εξασφαλίσαμε και τις χρηματοδοτήσεις για αυτό. Γιατί, γι’ αυτά τα έργα, λογοδοτούμε στα παιδιά μας».

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης είναι άμεσα συνυφασμένη με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και ευρωπαϊκής) αναφορικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην περιοχή. Τα προτεινόμενα έργα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ασφαλή και ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγόμενων απορριμμάτων στην περιοχή. Με τα προτεινόμενα έργα επιτυγχάνεται η εναρμόνιση της διαχείρισης των απορριμμάτων με το ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τον ΕΣΔΑ καθώς και η εφαρμογή των στόχων της Οδηγίας 2008/98 και του Νόμου 4042/2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *