Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 100389/10-05-2022 απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του Υπουργείο Πολιτισμού, εγκρίθηκε η μελέτη «Ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου “Βαρδάκειο και Πρώιο” στην Ερμούπολη Σύρου», με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης.

Το συγκεκριμένο έργο, αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, περιλαμβάνει επεμβάσεις αναβάθμισης και αισθητικής βελτίωσης του κελύφους, καθώς και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική δομή υγειονομικής περίθαλψης για ολόκληρο τον Ν. Κυκλάδων, με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις.

Εντός του επόμενου διαστήματος, αναμένεται να παραδοθεί η μελέτη στον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η δημοπράτηση του έργου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *