Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής σε δημοσίους υπαλλήλους ορεινών και νησιωτικών
περιοχών που θα αναλάβουν 16 δήμοι της χώρας.

Πρόκειται για συνολική δαπάνη ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (8.637.300,00 €) περίπου ετησίως, σε βάρος των προϋπολογισμών δέκα έξι (16) δήμων της χώρας που έχουν αποστείλει τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την εφαρμογή της διάταξης του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017, κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία δημοτικά συμβούλια.

Οι δήμοι είναι:

1. ΑΝΑΦΗΣ με ποσό ανά υπάλληλο 500 ευρώ
2. ΚΑΝΤΑΝΟΥΣΕΛΙΝΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 1.050 ευρώ
3. ΚΙΜΩΛΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 500 ευρώ
4. ΚΕΑΣ με ποσό ανά υπάλληλο 1.800 ευρώ
5. ΣΚΟΠΕΛΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 600 ευρώ
6. ΑΙΓΙΝΑΣ με ποσό ανά υπάλληλο 500 ευρώ
7. ΛΗΜΝΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 1.200 ευρώ
8. ΙΗΤΩΝ με ποσό ανά υπάλληλο 250 ευρώ
9. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 650 ευρώ
10. ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ με ποσό ανά υπάλληλο 700 ευρώ
11. ΣΚΥΡΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 600 ευρώ
12. ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ με ποσό ανά υπάλληλο 600 ευρώ
13. ΣΠΕΤΣΩΝ  με ποσό ανά υπάλληλο 500 ευρώ
14. ΣΦΑΚΙΩΝ με ποσό ανά υπάλληλο 1.150 ευρώ
15. ΣΑΜΗΣ με ποσό ανά υπάλληλο 200 και 500 ευρώ
16. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ με ποσό ανά υπάλληλο 830 ευρώ

 

 

 

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *