Η κα υπουργός πολιτισμού στην απάντηση της 11/12/2023 σε ερώτηση -παρέμβαση του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κου Μάρκου Εμμ.Καφούρου για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του μνημείου του Πύργου Χειμάρρου στη Νάξο και τη χρηματοδότηση του έργου, διαβεβαιώνει ρητά ότι,
• Η εκκίνηση των εργασιών αναστήλωσης θα λάβει χώρα με την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ακινήτου, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά και την έκδοση δικαστικής απόφασης.
• Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του Πύργου Χειμάρρου στη Νάξο θα ενταχθεί στη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027.
Η απάντηση της αρμόδιας υπουργού επικυρώνει στη πράξη τη πολιτική βούληση για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση ενός έργου που αποτελεί μοναδική πολιτιστική κληρονομιά της Νάξου και των Κυκλάδων.

 

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 1897/22.11.2023 Ερώτηση με θέμα:
«Αναστήλωση του αρχαιολογικού μνημείου του Πύργου Χειμάρρου της Νάξου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 1897/22.11.2023 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Μάρκου Εμμ.Καφούρου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Ο Πύργος του Χειμάρρου στη Νάξο, μαζί με τα κατάλοιπα εργαστηρίου των ρωμαϊκών χρόνων, μίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, καθώς και δύο βυζαντινών ναών, που σώζονται στον περίβολό του, περιλαμβάνονται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου (Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/5195/247/13-02-2012, ΦΕΚ 63/ΑΑΠ/01-03-2012).
Η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, δυνάμει της αριθ. ΥΠΠΟΑ/507139/04-11-2021 Υ.Α. αυτεπιστασίας, υλοποίησε με πόρους του ΥΠΠΟ το έργο «Απομάκρυνση του υφιστάμενου ικριώματος και τοποθέτηση νέου, για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης στον πύργο Χειμάρρου Νάξου», προϋπολογισμού 37.200,00 €. Επί του παρόντος ολοκληρώνεται το έργο «Τοποθέτηση τμήματος νέου ικριώματος για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης στον Πύργο Χειμάρρου Νάξου», προϋπολογισμού 30.000,00 €, που υλοποιείται με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Κυκλάδων δυνάμει των αριθ. ΥΠΠΟΑ/440110/26-09-2022 και ΥΠΠΟ/378633/07-08-2023 Υ.Α., με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟ.
Αναφορικά με το έργο αποκατάστασης του μνημείου, διευκρινίζεται ότι το 2014 εγκρίθηκε η μελέτη αναστήλωσης του Πύργου Χειμάρρου (Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΑΑΜ/ΤΜΚΕΜ/218749/24532/1666/326/01-10-2014), απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση και εκκίνηση έργων αποκατάστασης και ανάδειξης του Πύργου και των υπολοίπων μνημείων που τον περιβάλλουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι έχει κηρυχθεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου (ΦΕΚ 492/Δ/24- 08-2020) και έχει οριστεί δικαστικώς η τιμή μονάδας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απαλλοτρίωσης, η οποία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της παρακατάθεσης του ποσού της αποζημίωσης, το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του Πύργου Χειμάρρου θα ενταχθεί στην Χρηματοδοτική Περίοδο 2021-2027.

Η Υπουργός Πολιτισμού ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *