Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μετατροπή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου σε Πολιτιστικό Κέντρο, μετά την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης ύψους 891.560,00€.
Συγκεκριμένα, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης του Υπουργείου Ανάπτυξης εντάχθηκε και χρηματοδοτείται η πράξη «Αξιοποίηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου σε Πολιτιστικό Κέντρο» με το ποσό των 891.560,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 με την συγχρηματοδότηση της Ε.Ε.
Το έργο αφορά στην αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γαυρίου, προκειμένου να στεγαστούν σε αυτό πολιτιστικές δραστηριότητες.
Πρόκειται για την ανακατασκευή του υπάρχοντος συγκροτήματος και την προσθήκη νέων κτισμάτων, με σκοπό τη δημιουργία μιας σύγχρονης εγκατάστασης που θα
εξυπηρετήσει τις πολλαπλές και αυξανόμενες ανάγκες ενός Πολιτιστικού Κέντρου.
Το έργο θα συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην προαγωγή του πολιτισμού και των εθίμων, θα φιλοξενεί δράσεις πολιτιστικών συλλόγων, μονίμων κατοίκων και επισκεπτών, θα προσφέρει διεξόδους επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας, ενώ θα δημιουργήσει θέσεις μόνιμης ή μερικής απασχόλησης.
Τα υφιστάμενα κτίρια θα επισκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν, ενώ θα υπάρχει και η προσθήκη 2 νέων.
Δημιουργούνται :
– Κεντρική Είσοδος με προθάλαμο.
– Αίθουσα Εκθέσεων.
– Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών συλλόγων .
-Αίθουσα των καλλιτεχνικών (ζωγραφικής –χειροτεχνιών).
– W.C. ανδρών (2) – γυναικών (2) και ΑΜΕΑ.
-Γραφείο Διευθύνσεως
-Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου του κτιρίου.
Αρχίζει η υλοποίηση μιας ακόμα υποδομής στο Νησί μας που θα αναβαθμίσει την ζωή των μόνιμων κατοίκων, θα προάγει τον πολιτισμό και θα αποτελέσει μαζί και με άλλες δράσεις ένα επιπλέον «λιθαράκι» στην τουριστική και άρα οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας“, αναφέρει ο δήμαρχος Άνδρου, Δημήτρης Λοτσάρης.