Κλιμακωτά θα γίνουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του «Αλλάζω θερμοσίφωνα» στο gov.gr, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας, δίνοντας και όλες τις ημερομηνίες για αίτηση ανάλογα με τον λήγοντα του ΑΦΜ. Η πλατφόρμα allazothermosifona.gov.gr θα ανοίξει σταδιακά από την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και θα έχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 στις 15:00.

Ειδικότερα, θα ανοίξει ως εξής:

·         11/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2

·         12/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4

·         13/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6

·         14/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8

·         15/5 : ΑΦΜ που λήγουν σε 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Μέσω του νέου Προγράμματος, τα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, που θα επωφεληθούν άμεσα, θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους ηλιακούς θερμοσίφωνες, σύγχρονης τεχνολογίας. Το όφελος για αυτά αλλά και για το περιβάλλον, θα είναι η μείωση κατά τουλάχιστον 200 χιλ. τόνων CO2 ανά έτος. Καθώς επίσης υπολογίζεται, ότι η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού πρόκειται να μειωθεί κατά περίπου 65%.

Για να δοθεί η επιδότηση για την αγορά νέου ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται, τα χαρακτηριστικά των οποίων είναι:

-Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους.
-Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
-Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει:

-Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
-Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
-Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο.
-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
-Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

-Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
-Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
-Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
-Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ύψος ενίσχυσης

-Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
-Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
-Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.

Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού), την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Θερμοσίφωνα» έρχεται ως συνέχεια των προγραμμάτων «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» αλλά και «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή» που ήδη τρέχουν και χρηματοδοτούνται μέσω κοινοτικών πόρων του ΕΣΠΑ και στοχεύουν σε μια πιο πράσινη και ανθεκτική Ελλάδα εναρμονισμένη στους ευρωπαϊκούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται τα επόμενα 5 χρόνια να διατεθεί σημαντικό μερίδιο των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 της τάξης των 3,6 δισ € στο Πρόγραμμα για το Περιβάλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *