Ανακοίνωση του κ. Γιάννη Ρώτα και της εταιρεία του, ΑΙΓΑΙΟ Α.Ε., αναφορικά με τις εξελίξεις  των τελευταίων ημερών σχετικά για τη μαρίνα στημ περιοχή των Λαζαρέττων της Ερμούπολης.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του κ. Ρώτα:

“Αφορμή της παρούσας ανακοίνωσης, αποτελεί η συνέντευξη του προέδρου της εταιρείας ONEX Neorion Shipyards Syros SA, συνοδευόμενη από ανοικτή επιστολή προς μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές του νομού, στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και συνδικαλιστικά όργανα.

Σύμφωνα με την ως άνω επιστολή, πίσω από την προσπάθεια αξιοποίησης της μαρίνας, “βρίσκονται συγκεκριμένα συμφέροντα που στοχεύουν στην αξιοποίηση ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Ερμούπολης Σύρου.”

Επειδή σε ολόκληρο το λιμάνι της Σύρου, μόνο ένα ιδιωτικό ακίνητο (πλην ακινήτων δημοσίου και Νεωρίου) βρέχεται από τα νερά του, το οποίο ανήκει στην εταιρεία “Αιγαίο ΑΕ – Σύμβουλοι Τεχνικής & Οικονομικής Υποστήριξης”, είναι αυτονόητο ότι ο κ. πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας ONEX Neorion Shipyards Syros SA σαφώς υπονοεί την εταιρεία μας, σε συνδυασμό με τους οικογενειακούς δεσμούς των μετόχων της με την κ. Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.

Λίγα λόγια για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Στην δεκαετία του 1980, έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει στο Αιγαίο πέλαγος σοβαρή έλλειψη αξιόπιστου επισκευαστικού κέντρου πολυτελών σκαφών αναψυχής. Η επένδυση για την κάλυψη του κενού, θα έπρεπε να λάβει υπ’ όψιν βασικές παραμέτρους, όπως θέση της μονάδας στο πέλαγος, ύπαρξη εργατοτεχνικού προσωπικού, ικανού να καλύψει τις ανάγκες της μονάδας, ύπαρξη εξειδικευμένων βιοτεχνικών μονάδων, ικανών να καλύψουν επισκευές, πέραν των δυνατοτήτων της επένδυσης και φυσικά κατάλληλου ακινήτου, τόσο σε μέγεθος, όσο και ασφαλούς από επικίνδυνους κυματισμούς.

Ιδανικότερο νησί για την επένδυση ήταν αναπόφευκτα η Σύρος και ειδικά η Ερμούπολη, η οποία διέθετε ένα ασφαλές λιμάνι. Το μοναδικό ιδιόκτητο ακίνητο με πρόσωπο στο λιμάνι της Ερμούπολης, ήταν το ακίνητο που σήμερα στεγάζεται η επιχείρηση Σκλαβενίτης. Όλα τα υπόλοιπα ακίνητα ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε στο Νεώριο. Το 1984 αγοράστηκε το ακίνητο για τις ανάγκες της επένδυσης και ξεκίνησε η διαδικασία λήψης των αδειοδοτήσεων. Η επένδυση εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο με 44% επιχορήγηση, έτυχε έγκρισης δανειοδότησης από την τότε Τράπεζα Επενδύσεων της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά ενώ όλες οι συνηγορίες από τις υπηρεσίες του κέντρου υπερθεμάτιζαν την επένδυση, η τοπική κοινωνία αντέδρασε έντονα με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί ποτέ η άδεια λειτουργίας και ως εκ τούτου η επένδυση εγκαταλείφθηκε.

Έκτοτε, η επενδύτρια εταιρεία, αφού επισκεύασε το ακίνητο, το εκμισθώνει σε διάφορες επιχειρήσεις.

Σήμερα η εταιρεία μας κατηγορείται ότι επιδιώκει τη λειτουργία της μαρίνας στο Πηδάλι, ώστε να αξιοποιηθεί περαιτέρω το συγκεκριμένο ακίνητο.

Το ακίνητο είναι μισθωμένο στην εταιρεία “Σκλαβενίτης” μέχρι 31.12.2034, μισθωτήριο το οποίο ανανεώθηκε στις 16.05.2022, όπου ήταν ήδη γνωστά τα σχέδια για την αξιοποίηση της μαρίνας. Εάν η εταιρεία προσέβλεπε στην αξιοποίηση του ακινήτου από την λειτουργία της μαρίνας, δεν θα προχωρούσε σε μία τόσο μακροχρόνια σύμβαση εκμίσθωσης, οπότε μάλλον άνθρακας ο θησαυρός, περί ιδιωτικών συμφερόντων γύρω από τη μαρίνα.

Επί πλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ακίνητο της εταιρείας μας δεν γειτνιάζει με την μαρίνα, διότι μεσολαβεί ακίνητο 8.000 m2, ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ.

Ο κ. πρόεδρος απειλεί να προβεί σε αποεπένδυση του ναυπηγείου, σε περίπτωση αξιοποίησης της μαρίνας. Μήπως ο κ. πρόεδρος αντελήφθη λίγο καθυστερημένα, ότι το ναυπηγείο με το συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο έχει πάψει να είναι βιώσιμο από το 2005 και προσπαθεί να επιρρίψει τις δικές του επενδυτικές αστοχίες σε τρίτους ;;; Μήπως τελικά επιδιώκει τη διάλυση του ναυπηγείου και προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη σε επιχειρήσεις και άτομα τα οποία ούτε κατά διάνοια έχουν σχέση με το θέμα που τον απασχολεί;;”.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *