Ο βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Νίκος Συρμαλένιος, σε ανακοίνωσή του σχετικά με την ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου στο Στενό της Άνδρου από την Greek WindPower, αναφέρει:

Στις 22 Νοεμβρίου 2021 με Ερώτησή μου που  κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων προς τα αρμόδια Υπουργεία, καταγγείλαμε μαζί με τους ενεργούς πολίτες της Άνδρου, την παραβατική αποβίβαση ανεμογεννητριών και την καταπάτηση των περιβαλλοντικών όρων, σε παραλίες εξαιρετικού κάλλους, εντός της περιοχής Natura 2000, πρακτική που όπως διαπιστώθηκε και από το Λιμεναρχείο Άνδρου δεν ανταποκρίνεται στη μελέτη της αδειοδοτούσας αρχής σε ό,τι αφορά στη χρήση του αιγιαλού.

Στις 5 Ιανουαρίου 2022 και μετά την από 10-12-2021 Έκθεση Αυτοψίας-Ελέγχου του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Κυκλάδων Α,’ ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και Κοινωφελών του Υπουργείου Οικονομικών με την απόφασή του(ΑΔΑ Ψ9ΣΦΗ-Χ70), αναγνωρίζοντας ευθέως τις παραβάσεις της εταιρείας, ανακάλεσε την άδεια χρήσης Αιγιαλού από την Greek WindPower που κατασκευάζει τον Αιολικό σταθμό στο Φραγκάκι, λόγω μη  τήρησης  των  όρων  και  προϋποθέσεων, που είχαν τεθεί στην εγκριτική απόφαση.

Συγκεκριμένα, τα εκτελούμενα έργα :

α) Έχουν υλοποιηθεί σε διαφορετική θέση (περί τα 25 μ.νοτιότερα) από αυτή που έχει παραχωρηθεί με την προαναφερόμενη απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών

β) Έχουν υπερβεί τα 287,47 τ.μ. αιγιαλού και συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου, που παραχωρήθηκαν με την ίδια ως άνω προαναφερόμενη απόφαση, κατά 208,53 τ.μ.και

γ) Έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικά υλικά από αυτά που προβλέπονταν στην, από τον Μάρτιο 2017, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι με την υπ’ αριθ. 7613/05.04.2018 (ΑΔΑ:7ΖΤ84653Π8-40Σ) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας και σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ήτοι από κυβόλιθους σκυροδέματος, αμμόσακους, σιδερένια ελάσματα, σκυροδέτηση κ.λ.π., αντί των προβλεπόμενων ξύλινων δοκαριών(timbermats).

Οι παρεμβάσεις μας για την προστασία του Περιβάλλοντος της Άνδρου αλλά και όλων των Κυκλάδων έχουν σημαντική ανταπόκριση και θα συνεχιστούν για να αποτρέψουμε οποιονδήποτε έχει στόχο να παρακάμψει την νομιμότητα καταστρέφοντας παραλίες εξαιρετικού κάλλους και την μοναδικότητα του κυκλαδικού φυσικού τοπίου .

                                               Νίκος Συρμαλένιος

                               Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *