Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) προσκαλεί τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των νησιών μελών του, να συμμετέχουν στον 2o Μαθητικό Διαγωνισμό: «Τα νησιά μας φάροι βιώσιμης ανάπτυξης» που διεξάγεται το σχολικό έτος 2021-2022.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προκειμένου να λάβει μέρος μια ομάδα στον μαθητικό διαγωνισμό, απαιτείται η ενεργός συμμετοχή τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος χρειάζεται να υποβάλει την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον παρακάτω σύνδεσμο: https://formfaca.de/sm/n-Odr6VFn.
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων: 30 Ιανουαρίου 2022.
Για την ολοκλήρωση της αίτησης θα χρειαστεί ο/η υπεύθυνος/-η εκπαιδευτικός:
Να συμπληρώσει τα στοιχεία των μελών της ομάδας (1-3 εκπαιδευτικών και 4-10  μαθητών/τριών). (Σημείωση: οι μαθητές θα πρέπει να φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σχολεία του ίδιου Δήμου).

Να λάβει τη συναίνεση των κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών και να τη συμπεριλάβει στην αίτηση (επισυνάπτεται η ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ)
Αφού υποβληθεί επιτυχώς η αίτηση συμμετοχής, οι υπεύθυνοι του Δικτύου Αειφόρων Νήσων θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ενημερώσουν για τα επόμενα βήματα.

Λίγα λόγια για το διαγωνισμό
Για 2η χρονιά, εκπαιδευτικοί, μαθητές και τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάζονται και προτείνουν έργα κοινής ωφέλειας για τον τόπο τους με βασικό γνώμονα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό των επιπτώσεών της στα νησιά.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού οι μαθητές/-τριες θα κληθούν, ως πολίτες του μέλλοντος των νησιών τους, να εμπνευστούν από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και τη Διακήρυξη της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά» και με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης γύρω από 4 τομείς παρέμβασης (Ενέργεια και Μεταφορές, Κτήρια και Δημόσιος Χώρος, Υδατικοί Πόροι, Απορρίμματα).
Οι προτάσεις που θα αναδειχθούν θα λάβουν βραβείο και θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού.

Ο Διαγωνισμός είναι εγκεκριμένος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ.Πρωτ. Φ15 /137267 /Δ2) και διεξάγεται υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Λόγω των συνθηκών που επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού, όλες οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν διαδικτυακά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του μαθητικού διαγωνισμού education.dafninetwork.gr και στη σελίδα του διαγωνισμού στο Facebook https://www.facebook.com/faroi2022.