Μετά το 2024, αφού ολοκληρωθεί και η Δ’ Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς, θα σβήσουν οι περισσότερες ακριβές ντιζελοκίνητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής των νησιών.

Ο ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ για την περίοδο 2023-2032 περιγράφει και απαριθμεί το ποιες μονάδες και πότε θα αποσυρθούν προτείνοντας για αυτές τη σταδιακή απόσυρσή τους. Κρίνει, όμως, αναγκαία τη διατήρηση συνολικής ισχύος 100 MW σε εφεδρεία προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ηλεκτρισμού σε περίπτωση απώλειας μίας εκ των δύο ή και των δύο ταυτόχρονα διασυνδέσεων Θήρας – Νάξου και Λαυρίου – Σερίφου. Για το σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί η θέση σε κατάσταση εφεδρείας μετά την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης των Κυκλάδων, 50 MW στον ΑΣΠ Πάρου και 50 MW στον ΑΣΠ Θήρας.

Αναλυτικά ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει για τις ντιζελοκίνητες μονάδες στα νησιά:

ΑΣΠ Σύρου: λόγω της κομβικής θέσης του νησιού σε σχέση με τη Διασύνδεση των Κυκλάδων προτείνεται η διατήρηση του συνόλου της υφιστάμενης ισχύος του ΑΣΠ σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών μέχρι την ολοκλήρωση και της Δ’ Φάσης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως το ενδεχόμενο εκτεταμένης βλάβης στον Υ/Σ Σύρου. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της Δ’ Φάσης, που προγραμματίζεται για το έτος 2024, με την οποία εξασφαλίζεται ένας ισχυρός δρόμος τροφοδότησης των νησιών από το ΕΣΜΗΕ που δεν εμπλέκει τον Υ/Σ Σύρου, είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή του.

ΑΣΠ Άνδρου: προτείνεται η διατήρησή του σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών μέχρι να ολοκληρωθούν αφενός η κατασκευή του νέου Υ/Σ Τήνου (προβλέπεται το 2024Β) και αφετέρου τα έργα ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς επί της Άνδρου που θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στην τροφοδοσία του νησιού. Σήμερα ο Υ/Σ Άνδρου τροφοδοτείται με δύο εναέριες Γ.Μ. 150 kV που συνδέουν το νησί βορείως με την Εύβοια και νοτίως με τη Σύρο (μέσω Τήνου). Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (πολύ υψηλές ταχύτητες ανέμου) που εμφανίζονται στην περιοχή οι εναέριες γραμμές τίθενται συχνά εκτός λειτουργίας λόγω εκδήλωσης σφαλμάτων. Για την ενίσχυση της αξιοπιστίας τροφοδότησης του νησιού προγραμματίζεται η υπογειοποίηση της μίας εκ των δύο εναέριων Γ.Μ. ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ταυτόχρονης εκδήλωσης διαταραχών στα κυκλώματα σύνδεσης του Υ/Σ που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια τροφοδοσίας του. Το έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή υπόγειας καλωδιακής γραμμής μήκους 20 km περίπου από τον Υ/Σ Άνδρου και νότια έως το σημείο προσαιγιάλωσης προς Τήνο (Παράγκα Άνδρου) αναμένεται να ολοκληρωθεί το έτος 2024 οπότε και προτείνεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή του τοπικού ΑΣΠ.

ΑΣΠ Πάρου: Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από μια πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων διασυνδέσεων είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή μείωση της ισχύος του, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η διατήρηση της προτεινόμενης ισχύος (50 MW) σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας μετά την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης.

ΑΣΠ Μυκόνου: Μετά την προσθήκη 3ου Μ/Σ στον Υ/Σ Μυκόνου με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία από μια πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων διασυνδέσεων είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή του.

ΑΣΠ Θήρας: για όσο παραμένει το νησί Μη Διασυνδεδεμένο καθώς και μετά την ακτινική διασύνδεσή του με τη Νάξο η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2023, διατηρείται σε λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης ΜΔΝ περιόδου 2020-2026. Μετά την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης που περιλαμβάνει τη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος – Μήλος – Φολέγανδρος – Θήρα, η οποία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2024, προτείνεται η διατήρηση τοπικής ισχύος 50 MW σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, απαίτηση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την μέχρι τότε ενίσχυση του ΑΣΠ.

ΑΣΠ Μήλου και ΤΣΠ Σερίφου: για όσο παραμένουν τα εν λόγω νησιά Μη Διασυνδεδεμένα, διατηρούνται σε λειτουργία σύμφωνα με το πρόγραμμα Ανάπτυξης ΜΔΝ περιόδου 2020-2026. Ακολούθως με την ολοκλήρωση και της Δ’ φάσης με βάση και την αποκτηθείσα εμπειρία από μια πρώτη περίοδο λειτουργίας της νέας διασύνδεσης είναι δυνατό να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για τη σταδιακή απόσυρσή τους.

ΤΣΠ Σίφνου, Κύθνου, Ανάφης, Αστυπάλαιας, Δονούσας και Αμοργού: παραμένουν σε λειτουργία μέχρι την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των αντίστοιχων νησιών με υποβρύχια καλώδια Μέσης Τάσης με νησιά που διασυνδέονται στο επίπεδο της υψηλής τάσης (Σέριφος, Θήρα, Νάξος). Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων ΥΤ που τροφοδοτούν το ίδιο νησί, κρίνεται απαραίτητο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, στους υφιστάμενους χώρους των ΑΣΠ/ΤΣΠ που προτείνεται η παύση της λειτουργίας τους (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και Μήλου) να διατηρηθεί ή/και να αναπτυχθεί από τον Παραγωγό κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμός ΜΤ, απαιτούμενες δεξαμενές, κλπ.) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης κατ’αντιστοιχία των προβλεπόμενων στο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά»

Υποδομές για φορητές μονάδες

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυσμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων ΥΤ που τροφοδοτούν το ίδιο νησί, κρίνεται απαραίτητο, με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, στους υφιστάμενους χώρους των ΑΣΠ/ΤΣΠ που προτείνεται η παύση της λειτουργίας τους (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου και Μήλου) να διατηρηθεί ή/και να αναπτυχθεί από τον Παραγωγό κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμός ΜΤ, απαιτούμενες δεξαμενές, κλπ.) και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης κατ’αντιστοιχία των προβλεπόμενων στο «Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά».

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Πηγή: energypress.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *