Μετά τη δημοσιοποίηση της οριακής κατάστασης του ΧΑΔΑ με το πρόσφατο δελτίο τύπου μας, η Δημοτική Αρχή στην οικονομική επιτροπή της 30/08/22 έφερε ως έκτακτο θέμα την απευθείας ανάθεση για την διάστρωση του ΧΑΔΑ με μηνιαίο κόστος 53.940,00€ και διάρκεια τεσσάρων μηνών. Στον διαγωνισμό που ήταν άκαρπος πριν λίγες ημέρες για την ίδια υπηρεσία ήταν υπολογισμένο μηνιαίο κόστος 6.660,00€. Τι άλλαξε;
Σεβόμενοι τους δημότες θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι εκ παραδρομής γράφτηκε λάθος ο μήνας στο δελτίο τύπου της 30 Αυγούστου 2022, αυτό όμως δεν αναιρεί το θέμα της έλλειψής έγκαιρης προετοιμασίας εκ μέρους του Δήμου. Όσο για την αναφορά του κ. Σιγάλα για την απώλεια των χρημάτων αποκατάστασης του ΧΑΔΑ παραλείπει ως συνήθως να αναφέρει ότι προϋπόθεση παύσης λειτουργίας του είναι η δημιουργία της ενδιάμεσης τουλάχιστον λύσης η οποία είχε προσδιοριστεί σε άλλο χώρο και αποτελούσε τμήμα της οριστικής λύσης δηλαδή της εγκατάστασης ΟΕΔΑ (Ολοκληρωμένη
Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων) η οποία δεν προχώρησε λόγω των προσφυγών που κατατέθησαν και της δικαστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε επιτυχώς για το Δήμο στις αρχές του 2020. Επισημαίνουμε ότι ο κ. Σιγάλας αντιστρατεύτηκε στη λύση του προβλήματος ως αντιπολίτευση ψηφίζοντας αρνητικά.
Στα αρχεία που συνοδεύουν αυτό το δελτίο τύπου παρουσιάζεται όλο το ιστορικό των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τη δημιουργία εγκατάστασης ενδιάμεσης και οριστικής διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ. Ο Δήμαρχος και οι συμπράττουσες παρατάξεις Ρούσσου-Ορφανού καλό θα είναι να λάβουν υπόψη τους το ιστορικό και τις καθυστερήσεις λόγω των δικαστικών προσφυγών. Θα κατανοήσουν τι διακυβεύεται σε περίπτωση νέου γύρου προσφυγών
στην νέα θέση που έχουν επιλέξει στο «Αλωνάκι».
Η προσπάθεια του Δημάρχου να συνδέσει τις αντιδράσεις των πολιτών με την αντιπολίτευση αφορά στην συνήθη πρακτική του να διαστρέφει την πραγματικότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *