Ο Δήμος Μυκόνου για έβδομη συνεχή χρονιά και με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατέβαλλε το ποσό των 80.000 ευρώ για τους ιατρούς του Κέντρου Υγείας.
Η καταβολή του ανωτέρου ποσού αποτελεί επίδομα για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και σίτισης των υπηρετούντων υγειονομικών στο Κ.Υ, Μυκόνου.
Την οικονομική ενίσχυση έλαβαν συνολικά 16 ιατροί επικουρικοί και ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, για όλη τη διάρκεια της συμβάσης ή της θητείας τους.
Ενδεικτικά, το ετήσιο βοήθημα που χορηγήθηκε στους επικουρικούς γιατρούς είναι 11.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό διανεμήθηκε στους αγροτικούς γιατρούς, ανάλογα με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας τους.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, τόνισε:
«Η ουσιαστική και διαχρονική στήριξη του Κέντρου Υγείας, αλλά και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί διαχρονική επιλογή της Δημοτικής μας Αρχής.
Στο πλαίσιο αυτό, για άλλη μια χρονιά και με αποκλειστικά δημοτικούς πόρους στηρίζουμε έμπρακτα το ιατρικό και νοσηλευτικό μας προσωπικό, που ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια δίνει στην κυριολεξία και την ψυχή του για να αντιμετωπίσει – πέραν των καθιερωμένων καθηκόντων του – τις συνέπειες μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης.
Αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, αλλά και κοινωνική ανάγκη η συνεχής στήριξη του Κέντρου Υγείας με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.»