Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται σε τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με αντικείμενο τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2022, η θετική αυτή πορεία στην απασχόληση, διαταράχθηκε λόγω της πανδημίας τα έτη 2020 και 2021, ενώ το 2022 ανέκαμψε φθάνοντας σχεδόν στα επίπεδα του 2019 (-1,4%, από 381,9 χιλ. το 2019 σε 376,7 χιλ. το 2022), σημειώνοντας στο τρίτο τρίμηνο του 2022 (445,1 χιλ.) τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό απασχολούμενων, μετά το τρίτο τρίμηνο του 2021, από την έναρξη της σχετικής έρευνας.

Τα καταλύματα και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα. Με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων στην απασχόληση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, συνάγεται το συμπέρασμα ότι το σύνολο της απασχόλησης που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή (τρίτο τρίμηνο) του 2022 εκτιμάται σε 703.000 εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής απασχόλησης.

Επίσης, αν γίνει συνυπολογισμός, με πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή 2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός ανέρχεται στο 36,7% έως 44,2% του συνόλου.

Πέραν όμως της αποτύπωσης της απασχόλησης στη μελέτη περιλαμβάνονται και μία σειρά άλλα στοιχεία για τη συνεισφορά του τουρισμού.

Ειδικότερα, αν συνυπολογιστούν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του τουρισμού, η συνολική συνεισφορά του στην οικονομία της χώρας το 2022 εκτιμάται μεταξύ 52,6 δισ. ευρώ και 63,4 δισ. ευρώ, μεγέθη που αντιστοιχούν μεταξύ 25,3% έως 30,5% του ΑΕΠ. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2021 ήταν μεταξύ 33 δισ. ευρώ και 39,8 δισ. ευρώ που αντιστοιχούν με το 18,2% έως 21,9% του ΑΕΠ ενώ για το 2019 ήταν 50,8 δισ. ευρώ και 61,2 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 27,7% έως 33,4% του ΑΕΠ.