Η Θηραϊκή Πολιτεία σε προηγούμενο έγγραφό της είχε ζητήσει τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΘ τα οποία δεν προσκομίστηκαν. Γι αυτό το λόγο επανήλθε με νέο αίτημα για την γνώση και ολοκλήρωση της εικόνας των οικονομικών της ΔΕΥΑ Θήρας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *