Πριν ακριβώς 15 χρόνια το Κ/Ζ Sea Diamond βυθίστηκε στη καλντέρα της Σαντορίνης. Μέχρι σήμερα προκαλεί ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία και τη Θηραϊκή κοινωνία. Από τον Απρίλιο του 2007 η συντονιστική επιτροπή των πολιτών με επικεφαλής τον Λουκά Λιγνό, κατάφερε να κρατήσει το θέμα ζωντανό. Η Ελληνική πολιτεία με τους αργούς ρυθμούς και την αδιαφορία της, δεν επενέβη ουσιαστικά για την απομάκρυνση του ναυαγίου ποτέ.

Τον Μάρτιο του 2011 οι κάτοικοι της Σαντορίνης κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας η οποία κερδήθηκε τον Οκτώβρη του 2019 και ορίζει ότι ΚΑΙ το Υπουργείο μαζί με το ΔΛΤΘ (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας) είναι συνυπεύθυνο για την ανέλκυση του ναυαγίου. Το 2012 ο Δήμος Θήρας στράφηκε με αγωγές κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας τις οποίες και κέρδισε το 2014. Η εταιρεία άσκησε έφεση η οποία εκδικάστηκε το 2021.

Όλα τα έτη από το 2011 έως και την 31/05/2016 εκδίδονται συγκεντρωτικοί κατάλογοι για τα δικαιώματα ναυαγίου. Με τις αποφάσεις 56-60 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, το 2015 αναβάλλεται η έκδοση οριστικής απόφασης λόγω των προσφυγών που κάνουν οι εταιρείες κάθε φορά που το ΔΛΤΘ επιβάλλει δικαιώματα ναυαγίου σε αυτές. Το ίδιο και το 2016 όταν οι εταιρείες προσφεύγουν εκ νέου. Μέχρι να τελεσιδικήσουν οι προσφυγές, δεν μπορούν να εισπραχθούν τα δικαιώματα ναυαγίου.

Και το 2013 και το 2018 πραγματοποιήθηκε εκ μέρους του Δήμου και του ΔΛΤΘ εξώδικη πρόσκληση για την ανέλκυση του πλοίου καθώς και 2 διαγωνισμοί ανέλκυσης οι οποίοι απέβησαν άκαρποι. Από το ΔΛΤΘ μέχρι και το 2018 έχουν ολοκληρωθεί όλες οι νομικές ενέργειες σύμφωνα με τον νόμο 2881/2001. Το ΔΛΤΘ με δύο επιστολές το 2017 και 2018 ενημερώνει πλήρως την ΔΑΛ και το Υπουργείο Ναυτιλίας για την αδυναμία του να πραγματοποιήσει την ανέλκυση καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε.

Εν συνεχεία στις 9 Ιουλίου 2021, εκδίδεται η απόφαση 350/2021 του Εφετείου Πειραιά η οποία είναι απορριπτική ως προς την αξίωση αποζημίωσης ύψους 8 εκ. € του Δήμου Θήρας, αυτή την αποζημίωση είχε εκδικάσει πρωτόδικα το δικαστήριο μετά από αγωγή που κατέθεσε ο Δήμος Θήρας τον Μάρτιο του 2012. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, και πολλές προσπάθειες, ο Δήμος Θήρας πήρε απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή περί άσκησης αναίρεσης κατά της 350/2021 την 14η Μαρτίου 2022.

Το ναυάγιο συνεχίζει να ρυπαίνει αποδεδειγμένα το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού μας και αποτελεί μείζον θέμα το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε.