Το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης, με οικονομικό αντίτιμο, επιστρέφει μετά από 10 περίπου χρόνια στην περιοχή Νησάκι στο λιμάνι της Σύρου. Να θυμίσουμε ότι την εποχή εκείνη είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από φορείς, επαγγελματίες και πολίτες του νησιού.

Η ελεγχόμενη στάθμευση θα εφαρμοσθεί από τις αρχές Ιουνίου σε μέρος της έκτασης στην περιοχή Νησάκι και συγκεκριμένα στις δύο λωρίδες εισόδου και εξόδου του χώρου στάθμευσης του λιμένα και της προβλήτας κρουαζιεροπλοίων.

Η είσοδος από την οδό Εμ. Παπαδάμ (Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού) και η έξοδος από την οδό που διέρχεται έμπροσθεν του Τελωνείου και Λιμεναρχείου Σύρου θα παραμείνουν ελεύθερες χωρίς περιορισμούς.

Το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης Θα ισχύει για όλο Το 24ωρο και οι τιμές θα είναι οι ακόλουθες:

Για την 1η και την 2η ώρα στάθμευσης, το τέλος Θα ανέρχεται σε
0,50 Ευρώ/ώρα

Για την 3η και την 4η ώρα στάθμευσης, το τέλος Θα ανέρχεται σε
1 ,00 Ευρώ/ώρα

Για κάθε επιπλέον ώρα πέραν της 4ης ώρας, το τέλος Θα ανέρχεται σε
2,00 Ευρώ ώρα

Από τις 24:00 08:00, το τέλος Θα ανέρχεται σε 0,30 ευρώ/ώρα.

Επισημαίνεται ότι μετά τις 08:00, ο χρόνος που θα έχει ήδη παραμείνει το
όχημα στο χώρο στάθμευσης, θα προσμετράται αθροιστικά για τον καθορισμό της κλίμακας χρέωσης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Τέλος, σε περίπτωση εξόδου και επανεισόδου οχήματος στο χώρο στάθμευσης εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ώρας από την έξοδό του, το προηγηθέν χρονικό διάστημα παραμονής στο χώρο στάθμευσης θα προσμετράται αθροιστικά στον καθορισμό της προαναφερόμενης κλίμακας χρέωσης.