Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, νυχτερινές ώρες της 14/15 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη τροχονομική δράστη στη Μύκονο εστιάζοντας στην πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ..

Η αστυνομική δράση, υλοποιήθηκε από κλιμάκιο ελέγχων που συγκροτήθηκε από επαρκή αριθμό αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου με τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό.

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 273 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, από τις οποίες:

 

  • 257 για την έλλειψη ή τη μη ορθή συμπλήρωση ταχογράφου,
  • 4 για στέρηση ή ληγμένη Άδειας Ικανότητας Οδήγησης,
  • 3 για φθαρμένα ελαστικά,
  • 2 για στέρηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας,
  • 7 για λοιπές διατάξεις

Επίσης, σε έξι περιπτώσεις επιβλήθηκε το μέτρο της ακινητοποίησης ισάριθμων Φορτηγών οχημάτων, ενώ παράλληλα διερευνάται η νομιμότητα των Βεβαιώσεων Καλής Λειτουργίας Ταχογράφων που επιδείχθηκαν από τους οδηγούς, κατά τους ελέγχους.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.