Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν έξι δημοτικές ενότητες της  Ρόδου σύμφωνα με απόφαση του γενικού γραμματέα πολιτικής προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει για διάστημα έξι μηνών. Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Καλλιθέας, Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου και Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από καταστροφική δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-07-2023 στις παραπάνω περιοχές σύμφωνα.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 18 Ιανουαρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Με βάση την παρούσα απόφαση καθώς και τις προηγούμενες αποφάσεις το σύνολο του Δήμου Ρόδου είναι κηρυγμένο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας».