Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου ‘Βαρδάκειο & Πρώιο’ ανακοινώνει την τροποποίηση λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο», από 14.7.2022 και μέχρι έκδοσης νέας οδηγίας, ως ακολούθως:

  1. Απαγορεύεται το επισκεπτήριο.
  2. Για τους/τις εσωτερικούς ασθενείς, επιτρέπεται η παρουσία ενός (1) συνοδού ανά ασθενή.
  3. Απαγορεύεται η είσοδος στο Νοσοκομείο συνοδών που έχουν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος.
  4. Οι συνοδοί φορούν υποχρεωτικά μάσκα προστασίας καθ’ όλη την χρονική διάρκεια παραμονής τους στο Νοσοκομείο και τηρούν όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής.
  5. Οι συνοδοί ελέγχονται με rapid test στο Νοσοκομείο. Ο έλεγχος γίνεται καθημερινά στις 12.00 στον χώρο των containers στο ΤΕΠ.