Με απόφαση του δημάρχου Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνου Κουκά, ανασυγκροτείται και στελεχώνεται τμήμα της Πολεοδομίας της Υπηρεσίας Δόμησης για την άσκηση των πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Δήμου Μυκόνου. Η υπηρεσία θα στελεχωθεί σε αρχικό στάδιο από οκτώ υπαλλήλους που θα ασκούν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από την ειδικότητά τους.

Ακολουθεί αναλυτικά η απόφαση: