Η Σύρος διαθέτει πλέον μία κοινή έκφραση της βούλησης των φορέων του νησιού να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια υλοποίησης δράσεων σε σχέση με την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προώθηση του προορισμού.
Την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης μαζί με το Επιμελητήριο Κυκλάδων, την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Επισιτισμού, Εστίασης & Συναφών Επαγγελμάτων Σύρου «Τερψιχόρη» και τον Εμπορικό Σύλλογο Σύρου, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεννόησης και Συνεργασίας με αναφορές σε δράσεις η υλοποίηση των οποίων έχει προσδιοριστεί σε βάθος τριετίας (2023-2025).
Οι δράσεις αυτές αποτυπώνονται στο «Σχέδιο Διαχείρισης και Προώθησης του Προορισμού» (ΣΔΠΠ), το οποίο εγκρίθηκε από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, τον Μάρτιο του 2022, σε συνέχεια εκτεταμένης δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων και της τοπικής κοινωνίας της Σύρου.
Προηγήθηκε, στα τέλη Μαΐου, η έγκριση των κειμένων τόσο του Μνημονίου όσο και του νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επικύρωση των κειμένων συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός σταθερού μοντέλου διακυβέρνησης του προορισμού, το οποίο θα συνεισφέρει στην επίτευξη στόχων όπως:
α) Η ανάπτυξη συνεργασιών με γνώμονα την υποστήριξη της υλοποίησης του ΣΔΠΠ και τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας σε βάθος χρόνου.
β) Η εναρμόνιση του προορισμού και των επιχειρήσεων με τις επιταγές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφενός θα ενισχύσουν την τοποθέτηση του προορισμού στην αγορά του εγχώριου τουρισμού και αφετέρου θα συμβάλλουν στην αύξηση των ροών εισερχόμενου τουρισμού, συνεισφέροντας και στις δύο περιπτώσεις στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
δ) Η ενίσχυση της ενιαίας εικόνας του τόπου σε διαφορετικά κοινά ενδιαφέροντος (κατοίκους, εργαζόμενους, επισκέπτες, δυνητικούς επισκέπτες), με την εφαρμογή της νέας εικαστικής ταυτότητας και της στρατηγικής των μέσων που θα σχεδιαστεί.
Τα κείμενα του Μνημονίου και του Κανονισμού Λειτουργίας συντάχθηκαν από την TOPOSOPHY, στο πλαίσιο της παροχής επιχειρησιακής υποστήριξης προς τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης για την εφαρμογή του ΣΔΠΠ, και σε συνέχεια της δραστηριότητας της εταιρείας ως επιστημονικός σύμβουλος κατά την εκπόνηση του ΣΔΠΠ. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής υποστήριξης, εκπρόσωποι της TOPOSOPHY έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα σε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στις 28 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 Μαΐου 2023 και στις 23 Ιουνίου 2023.
Αναφορικά με την εφαρμογή του ΣΔΠΠ, στις ενέργειες που έχουν μέχρι τώρα ολοκληρωθεί περιλαμβάνονται:
α) Η εκπόνηση έκθεσης από την TOPOSOPHY για το Χαρτοφυλάκιο Τουριστικών Προϊόντων και Εμπειριών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως αυτό καταγράφει διεξοδικά τους τουριστικούς πόρους του νησιού και παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για τις κύριες υποδομές και τις δραστηριότητες στον προορισμό.
β) Η σύναψη σύμβασης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την εταιρεία MORE Greece του ομίλου MTC Group σε σχέση με την προβολή της Σύρου μέσω ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips), εντός του 2023, στις αγορές ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣΔΠΠ και με βάση υπόμνημα με προδιαγραφές που συνέταξε ο σύμβουλος επιχειρησιακής υποστήριξης.
γ) Η εκ νέου σύναψη σύμβασης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την εταιρεία Marketing Greece, με αντικείμενο την υλοποίηση ενεργειών προώθησης και προβολής μέσω των ψηφιακών καναλιών του προορισμού εντός του 2023 (παραγωγή περιεχομένου με φωτογραφίες και μονοπλάνα videos προς αξιοποίηση στην επίσημη ιστοσελίδα του προορισμού syrosisland.gr, οργάνωση, στρατηγική και ανάπτυξη του περιεχομένου της ιστοσελίδας και υποστήριξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το syrosisland.gr), σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΣΔΠΠ και με βάση υπόμνημα με προδιαγραφές που συνέταξε ο σύμβουλος επιχειρησιακής υποστήριξης.
Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με την TOPOSOPHY, αφενός με στόχο την ωρίμανση πρόσθετων δράσεων και την ολοκλήρωση της υλοποίησής τους εντός του 2023, και αφετέρου με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών που θα πρέπει να λάβουν χώρα κατά τον δεύτερο χρόνο εφαρμογής του ΣΔΠΠ. Σε αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνονται η σύνταξη πρόσθετων υπομνημάτων με προδιαγραφές από τον σύμβουλο επιχειρησιακής υποστήριξης και ο συντονισμός του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με άλλους αναδόχους, με στόχο τη διασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων για την εκτέλεση των προδιαγεγραμμένων δράσεων του ΣΔΠΠ μέσω του Μηχανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων.