Την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της WWF και του Αλιευτικού Συλλόγου Άνδρου στη Λέσχη Ανδρίων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων και των δράσεων που υλοποιήθηκαν από το Μεσογειακό Πρόγραμμα «Μετασχηματίζοντας την Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο».

Συνοπτικά ο σκοπός του προγράμματος ήταν:

  • η υποστήριξη των παράκτιων αλιέων, με όχημα τη συν-διαχείριση, ώστε να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες πρακτικές αλιείας σε Μεσογειακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλιευτικών πόρων και
  • η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παράκτιων αλιέων διαμορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματικότερη πρόσβασή τους στην αγορά.
Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη Μεσογειακή Πρωτοβουλία του WWF.

 

Για να επιτευχθεί αυτό τα γραφεία του WWF στη Μεσόγειο (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αδριατικής (Κροατία, Σλοβενία και Αλβανία), Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία), σε συνεργασία με μια  σειρά εταίρων και με τη συμμετοχή παράκτιων αλιέων, προχώρησαν στη δημιουργία ομάδων εργασίας σε επιλεγμένες περιοχές σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, το WWF Ελλάς υλοποίησε το πρόγραμμα αυτό πιλοτικά στις Βόρειες Κυκλάδες. Πιο συγκεκριμένα ομάδες αλιέων από την Άνδρο και την Κύθνο συμμετείχαν στην Επιτροπή Συνδιαχείρισης Παράκτιας Αλιείας Β. Κυκλάδων που ιδρύθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και μαζί με τους κύριους εμπλεκόμενους με την αλιεία φορείς συνεργάστηκαν με όραμα μια αλιεία οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη που θα βοηθήσει στη ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της WWF.

https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/thalassa/paraktia_alieia/