Με ανακοίνωσή του, το Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρόσφατη (3/3/2022) δήλωση της Αντιδημάρχου Θήρας κ. Σοφίας Κίτσου, σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, ότι ο Δήμος Θήρας προτίθεται και προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι άμεσες λειτουργικές δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του πολυ-παραμετρικού δικτύου παρακολούθησης των ηφαιστείων της Σαντορίνης του ΙΜΠΗΣ, μέσω προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου Θήρας με την ΕΑΓΜΕ και το ΑΠΘ.

Το ΙΜΠΗΣ διευκρινίζει πως “είναι ανοικτό σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, με κύριο στόχο τη χρηματοδότησή του μέσω οποιουδήποτε φορέα, η οποία θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας και συντήρησης του πολυ-παραμετρικού δικτύου του” και τονίζει επιπλέον πως αυτή η χρηματοδότηση πρέπει να εξασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μην υπάρξει καμιά διακοπή καταγραφής όλων των παραμέτρων που είναι αναγκαίες για την συνέχεια της παρακολούθησης των  ηφαιστείων.