Την ανάγκη παράτασης προθεσμίας για την κατά παρέκκλιση χορήγηση προέγκρισης
οικοδομικής άδειας στις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με τον ν.4759/2020,
ανέδειξε με ερώτηση που συνυπέγραψε σήμερα ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας
Δημοκρατίας Φίλιππος Φόρτωμας με τους Βουλευτές Χανίων, κ. Βασίλειο Διγαλάκη,
Κεφαλληνίας, κ. Παναγή Καππάτο και Δωδεκανήσου, κ. Βασίλειο – Νικόλαο
Υψηλάντη και η οποία απευθύνθηκε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα.
Στην ερώτησή τους, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ανέφεραν ότι η μεταβατική
περίοδος των δύο ετών που δόθηκε για την κατά παρέκκλιση έκδοση άδειας
οικοδομής στα οικόπεδα που είναι μικρότερα των 4.000 τ.μ. λήγει στις 09.12.2022, με
αποτέλεσμα, μετά την παραπάνω ημερομηνία να μην υπάρχει δυνατότητα κατά
παρέκκλιση έκδοσης οικοδομικής άδειας για εκτός σχεδίου εκτάσεις μικρότερες των
4 στρεμμάτων.
Οι Βουλευτές τόνισαν ότι στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι μικρο-ιδιοκτήτες
εκτάσεων μικρότερων των 4 στρεμμάτων αποτελούν την πλειοψηφία στην εκτός
σχεδίου δόμηση, επικρατεί μεγάλη ανησυχία, καθώς υπάρχει κίνδυνος να απωλέσουν
τη δυνατότητα δόμησης εάν δεν εκδοθεί η προέγκριση εντός της ισχύουσας
προθεσμίας. Οι δε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως η υποστελέχωση των
Πολεοδομικών Υπηρεσιών, ο φόρτος εργασίας των μηχανικών, η μη κύρωση των
Δασικών, η έλλειψη κτηματογράφησης, οι ιδιαιτερότητες στη χάραξη αιγιαλού και
δρόμων, αλλά και η ενεργειακή κρίση, δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω την κατάσταση.
Τέλος, οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζήτησαν από τον κ. Υπουργό, να
ληφθούν μέτρα, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, που είναι εντονότερο
στις νησιωτικές περιοχές. Αιτήθηκαν επίσης να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία
για την κατά παρέκκλιση χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας στις εκτός
σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με τον ν.4759/2020.