Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του αλιευτικού τομέα, μέσω της νέας αλιευτικής πολιτικής 2021 – 2027, μίλησε στην Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής ο Βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, κ. Φίλιππος Φόρτωμας, κατά τη συνεδρίασή της με θέμα «Προτάσεις – Δράσεις στο πλαίσιο της νέας αλιευτικής πολιτικής περιόδου 2021- 2027».

Ο Βουλευτής Κυκλάδων αναφέρθηκε στα υπάρχοντα προβλήματα του τομέα της αλιείας, όπως είναι η υπεραλίευση, το μη καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η έλλειψη καινοτομίας, η παλαιότητα του αλιευτικού στόλου, η έλλειψη συνεργασίας επαγγελματιών και φορέων, αλλά και τα οικονομικά προβλήματα και οι επιπτώσεις της πανδημίας, τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών και νησιωτικών κοινωνιών.

Στη συνέχεια, ο κ. Φόρτωμας έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη αποζημίωσης των αλιέων, από της ζημίες που προκαλούν τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά και στην ανάγκη αντικατάστασης του αλιευτικού στόλου, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειάς τους. Περαιτέρω, αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στις Κυκλάδες και στην ανάγκη στήριξης των αλιέων, κατά το διάστημα που τους επιτρέπει ο καιρός να ψαρέψουν, ενώ επεκτάθηκε και στο μείζον θέμα των συρόμενων εργαλείων και στην ανάγκη επιβολής αυστηρών ποινών για την παράνομη αλιεία.

Τέλος, ο βουλευτής Κυκλάδων αναφέρθηκε στους ερασιτέχνες αλιείς και στην ανάγκη νομοθετικών πρωτοβουλιών, ώστε να μην εξισώνονται με τους παράνομους αλιείς, ενώ τόνισε την ανάγκη υιοθέτησης πρακτικών και δράσεων για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας αλιείας, που έχει ισχυρή παρουσία στις Κυκλάδες, αλλά και στην υποχρεωτική τήρηση των κανόνων αλιείας, για την ορθή διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

«Οι ψαράδες μας στηρίζουν τον παραγωγικό τομέα των νησιών μας και οφείλουμε να τους δώσουμε το χέρι και να τους στηρίξουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Η σημερινή συζήτηση μου έδωσε σοβαρούς λόγους να πιστεύω ότι κινούμαστε στο σωστό δρόμο για την ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου, για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών σε κάθε τοπική κοινωνία, αλλά και στον τομέα της απασχόλησης »,  δήλωσε ο κ. Φόρτωμας.