Ησυνεχής, μεθοδική και τεκμηριωμένη διεκδίκηση προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, εκ μέρους του Δημάρχου Θήρας, καθώς και τα αντίστοιχα αιτήματα της ΔΕΥΑΘ, για την επιχορήγηση του αυξημένου κόστους λειτουργίας των αφαλατώσεων, εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας, συνεχίζει να αποδίδει καρπούς.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα, ο Δήμος Θήρας επιχορηγείται με το ποσό των 104.660,00 ευρώ, αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους της δαπάνης λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης.

Το ποσό αυτό, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης, χωρίς την επιβάρυνση των δημοτών μας με πρόσθετα τέλη.

Φυσικά έπεται και δεύτερη ανάλογη δόση χρηματοδότησης