Ένοπλες Δυνάμεις, Πυροσβεστική και οδηγοί ΟΤΑ… επιστρατεύονται για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ και των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας, με σκοπό την ενίσχυσή τους με οδηγούς ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν περισσότερα οχήματα σε νησιά, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές και να υπάρχει επαρκής κάλυψη όλο το 24ωρο

Σε συνέχεια της χθεσινής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο Υγείας όπου συζητήθηκε η επείγουσα αυτή λύση, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Αναλυτικότερα, στις δομές του ΕΚΑΒ, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων, όπου δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, διατίθεται μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα.

Ελλείψει του παραπάνω προσωπικού και εάν δεν επαρκεί, στην ΠΝΠ αναφέρεται ότι είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023.

Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του ΕΚΑΒ, με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

Με δεδομένο ότι ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η στέγαση του προσωπικού – όπως άλλωστε συμβαίνει και με το υγειονομικό προσωπικό που μετακινείται το καλοκαίρι στα νησιά – το Υπουργείο Υγείας, μέσω του ΕΚΑΒ και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, καθώς και οι οικείοι ΟΤΑ μεριμνούν για την εξασφάλιση καταλύματος για το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό και βαρύνονται, αντιστοίχως, με κάθε σχετική δαπάνη. Η σχετική δαπάνη δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και έως 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση με απόδοση λογαριασμού.

Η άμεση τοποθέτηση των επαγγελματιών οπλιτών και των Πυροσβεστών θα είναι όπως φαίνεται σε μικρά νησιά που δεν έχουν τομείς ΕΚΑΒ και καταγράφεται έλλειψη σε προσωπικό των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα νησιά Κύθνος, Σίφνος, Σέριφος, Πάτμος, Κάσος, ένα κομμάτι της Ρόδου παρόλο που η τελευταία έχει τομέα ΕΚΑΒ αλλά υπάρχουν κενά στο προσωπικό. Επιπλέον, ελλείψεις καταγράφονται και σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τομέα ΕΚΑΒ, όπως και στην ηπειρωτική χώρα. Για παράδειγμα, στην Κάρυστο, την Πύλο, τους Μολάους, αλλά και τη Θάσο. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπου 60 περιοχές της χώρας μας βγαίνει στο δρόμο μόλις ένα ασθενοφόρο.