Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θήρας δια ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΔΑΠΠΟΣ την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1. «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023».
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΡΑΣ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

3. ΑΙΤΗΜΑ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ.
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ «ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ»..
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Ή ΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΑΤΜ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
• EUROBANK ERGASIAS AE
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
• ALPHA BANK AE
• ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 25/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 05/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΟΚΜΠ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 26/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΟΚΜΠ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΜΠ κ. ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ.

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 07/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΠΠΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 08/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΠΠΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 09/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΠΠΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 10/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (ΔΑΠΠΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ) ΤΟΥ ΔΑΠΠΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2023».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΠΠΟΣ κ. ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
12. ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 & ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΟΠΔ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΙΑΣ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

14. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.