Σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. Α1161/18-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6ΡΜΙ46ΝΠΙΘ-738), καθώς και το με α.π. 13591/27-06-2023 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Πολιτικής Τμήμα Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση και απομάκρυνση των ευάλωτων ομάδων πολιτών σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου.
Για τον σκοπό αυτό, καλούμε τα ίδια τα άτομα που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες (ΑμεΑ, κλπ.) ή οι προσωπικοί βοηθοί τους ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα να επικοινωνήσουν με τον Δήμο και να παρέχουν στοιχεία, εφόσον το επιθυμούν, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μητρώο για την έγκαιρη ειδοποίησή τους από τις δημοτικές αρχές σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, που διαμένουν στις περιοχές Γαλησσάς, Μέγας Γιαλός, Επισκοπείο και Χρούσσα.
Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η δ/νση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση, κλπ.), τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησής τους (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κλπ).
Για την τήρηση του ανωτέρω μητρώου τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους εγγράφως ως προς τα παρεχόμενα στοιχεία, τα οποία για λόγους προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημοσιεύονται.
Για την αίτηση εγγραφής στο σχετικό Μητρώο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε έως την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας: τηλ. 22810-81001, υπεύθυνη υπάλληλος Φραγκίσκα Καπέλλα, e-mail:f.kapella@syros-ermoupolis.gr.