Αναφορικά με το φαινόμενο της παράνομης αφισοκόλλησης σε όλο σχεδόν το νησί για συγκεκριμένη παράσταση, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή προστίμου βάσει του Κανονισμού.
Παράλληλα, πραγματοποιείται καθαίρεση των αφισών και του λοιπού διαφημιστικού υλικού, ενώ υπάρχει συνεχή επικοινωνία με την Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων για το συγκεκριμένο θέμα.

Δήμος Σύρου – Ερμούπολης