Ανακοίνωση του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης για την ένταξη από το Υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη του εργου της αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου Ερμουπολης:

Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνουμε ότι υπεγράφη από τον αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, η ένταξη της πράξης «Αποκατάσταση Όψεων Δημαρχείου Σύρου – Ερμούπολης» στο ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025 και στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κ.λπ.» (ΑΔΑ:6Ι3Ξ46ΜΤΛ6-Β5Χ), ενός έργου πολύ μεγάλης κλίμακας, με συνολική δημόσια δαπάνη 2.000.000 ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η άκρως θετική αυτή εξέλιξη επισφραγίζει τις επίμονες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής και των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας,  με συνεχείς επαφές με υπουργικά στελέχη καθ’ όλο το προηγούμενο διάστημα, για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης των όψεων του Δημαρχείου, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του ιστορικού αυτού κτιρίου του Τσίλερ, αλλά και να διασωθεί ένα σπουδαίο κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας και ένα μνημείο – κόσμημα της χώρας μας.

Γραφείο Επικοινωνίας 

Δήμου Σύρου – Ερμούπολης