Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στον τομέα καθαριότητας, θα προσληφθούν 5 οδηγοί εκ των οποίων τέσσερις στη Νάξο και ένας στη Δονούσα)  και 16 συνοδοί απορριμματοφόρων.

Η προκήρυξη