Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια μονάδας compact βιολογικού καθαρισμού Αιγιάλης Αμοργού, προχώρησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους Δήμους της περιοχής ευθύνης της, για την υλοποίηση απαραίτητων τεχνικών έργων.

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η προμήθεια μιας μονάδας βιολογικού καθαρισμού με compact σύστημα, ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον του παραλιακού οικισμού της Αιγιάλης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, η Περιφέρεια αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, από ίδιους πόρους, μέχρι του ποσού των 63.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχει διάρκεια 12 μηνών.